Piotr Kryczka 
adwokat Lublin

Prawo karne, prawo karne skarbowe, ocena ryzyka gospodarczego

Adwokat Piotr Kryczka

Zawsze po stronie Klienta

Naczelną zasadą którą kieruję się w swojej pracy jest wyłączne dobro Klienta. Klient ma czuć się bezpieczny i mieć absolutną pewność, że wszystko co robię w ramach usług prawniczych jest dla niego najlepszym z możliwych rozwiązań. Klient ma zapewnioną rzetelną i pełną informację o podejmowanych przeze mnie krokach i ich konsekwencjach. 

Prawo karne

Prawo karne skarbowe

Ocena ryzyka gospodarczego

Zapraszam do zapoznania się z pełnym zakresem usług prawnych świadczonych w mojej Kancelarii

Przestępstwa w ruchu drogowym – Gdy spotykają Państwa problemy związane z przestępstwami w ruchu drogowym, moja kancelaria adwokacka jest gotowa udzielić fachowej pomocy. Oferuję profesjonalne wsparcie w przypadku reprezentowania w sprawach dotyczących prowadzenia pojazdów pod wpływem alkoholu, przekroczenia prędkości, spowodowania wypadku i innych przestępstw drogowych.

Prawo karne skarbowe – Ponadto, specjalizuje się również w obszarze prawa karnego skarbowego. Świadczę kompleksowe usługi prawne w przypadkach związanych z przestępstwami skarbowymi, oszustwami podatkowymi, uchylaniem się od płacenia podatków i innymi przestępstwami skarbowymi.

Adwokat Lublin

Prawo karne

Jestem doświadczonym Adwokatem, moim głównym obszarem działalności jest prawo karne, a w ramach tego obszaru skupiam się na następujących zagadnieniach:

Prawo karne – Posiadam bogate doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu prawa karnego, w którego skład wchodzą m.in.:

Przestępstwa gospodarcze – Specjalizuje się w reprezentowaniu klientów w sprawach dotyczących przestępstw gospodarczych. Pomagam w dochodzeniu praw i obronie interesów moich klientów w takich sprawach.

Błędy w sztuce lekarskiej – W przypadku sytuacji, w których występują potencjalne błędy w sztuce lekarskiej, oferuję kompleksową pomoc prawną zarówno jako pełnomocnik pokrzywdzonych jak i obrońca. Zawsze będę działał w Państwa interesie, dążąc do osiągnięcia sprawiedliwości i odszkodowania.

Zapraszam do zapoznania się z zakresem moich usług.

adwokat lublin

Ocena ryzyka gospodarczego

Od początku mojej pracy zawodowej specjalizuję się w problematyce oceny ryzyka gospodarczego podejmowanego w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Właściwa ocena wysokości takiego ryzyka, a więc przewidywanie skutków konkretnych decyzji, ma fundamentalne znaczenie dla ewentualnej odpowiedzialności karnej za np. działanie na szkodę spółki, ale także na możliwość dochodzenia odszkodowania za straty wynikające z niewłaściwego wykonywania umowy handlowej.

Sprawy karne to nie tylko przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu lub przestępstwa przeciwko mieniu. To także niezwykle skomplikowane sprawy gospodarcze, sprawy związane z błędami w sztuce lekarskiej, cyberprzestępczością, a także związane z odpowiedzialnością karnoskarbową

adw. piotr kryczka

Doświadczenie

W mojej pracy zawodowej zajmuję się różnorodnymi sprawami zakresie szeroko pojętego prawa karnego, a moim kilkudziesięcioletnim doświadczeniem służę moim Klientom.

W ramach świadczonych usług nawiązuję współpracę z ekspertami, w tym doktorami i profesorami z wielu dziedzin nauki.

Moja działalność obejmuje świadczenie usług prawnych dla różnych podmiotów gospodarczych, zarówno dla dużych spółek prawa handlowego, jak i dla indywidualnych podmiotów o wyspecjalizowanych dziedzinach, takich jak ruch lotniczy.

Zapraszam do kontaktu

Kancelaria Adwokacka

Adwokat Piotr Kryczka

ul. Spokojna 17/10

20-066 Lublin

Telefon

602 609 691

516 073 635

mail:

kryczkaadwokat@gmail.com

Polityka prywatności